Aadu Luberg - vandeadvokaat, partner

Aadu Luberg

Aadu Luberg on kogenud tippspetsialist süüteoasjade menetlemisel nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses. Advokaadina on Aadu keskendunud isikute kaitsmisele majanduse, ametialaste ja liiklussüütegudega seotud küsimustes, millest mitmed on pälvinud ka suurt avalikkuse tähelepanu.

Aadu on kolleegide seas hinnatud strateeg, kellel kohtusaali astudes on protsess peas juba korduvalt läbi mängitud. Samuti on ta osalenud asjatundjana süüteomenetlusi puudutavate õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel ja kommenteerimisel.

Töökeeled

Eesti, vene, inglise ja soome.

Haridus

– 1994 FBI Akadeemia (FBI Academy) kursus ”Kriminaalmenetluse juhtimine“
– 1994 Rootsi Rahvusliku Politseiakadeemia (Swedish National Police Academy) kursus “Kohtueelne uurimine“
– 1980 Tartu Ülikooli õigusteaduskond

Töökogemus

– 2004 Advokaadibüroo Luberg ja Päts – vandeadvokaat, partner
– 1996 Advokaadibüroo HETA – jurist-konsultant, vandeadvokaadi vanemabi, vandeadvokaat
– 1994 Riigi Politseiamet – Tallinna politseiprefekt
– 1992 Riigi Politseiamet – Tallinna uurimisbüroo abidirektor
– 1990 Tallinna Hotellikoondis – turvateenistuse ülem
– 1989 Eesti Vabariigi Valitsus Riigikantselei – ekspert
– 1980 Eesti NSV Siseministeeriumi uurimisasutused – uurija, vanemuurija, uurimisosakonna ülema asetäitja, uurimisosakonna ülem

Liikmelisus ja tegevus kutse- ja erialaorganisatsioonides

– 2010 Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige
– 1996 Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat al. 1998

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.