Madis Päts - vandeadvokaat, partner

Madis Päts

Madis Pätsil on üle 20 aasta pikkune töökogemus klientide nõustamisel ettevõtlusega seotud erinevates õigusvaldkondades. Lisaks nõustamisele tegutseb Madis klientide esindajana läbirääkimistel, toimingutel ametiasutustes, kohtuvaidlustes, tsiviil- ja haldusasjades ning muudes institutsioonides. Madis on hinnatud spetsialist lepingutega seotud küsimustes, püüdes kliendi jaoks kõik riskid maandada.

Advokaadina on Madis eelkõige keskendunud äri- ja tehinguõigusele, intellektuaalse omandiga seotud küsimustele ja erinevatele peamiselt ettevõtlusega seotud haldusõiguse valdkondadele.

Madis on aastaid tegelenud ka suurettevõtete nõustamisega valitsussuhete valdkonnas ja osalenud õiguseksperdina korduvalt mitmesuguste õigusaktide eelnõude ettevalmistamisel ja kommenteerimisel (reklaamiseadus (1997), reklaamiseaduse uus redaktsioon (2008), tubakaseadus (2005), meediateenuste seadus (2010) jpt).

Töökeeled

Eesti, vene, inglise ja soome.

Haridus

– 1996 Edinburghi Ülikooli õigusteaduskond, Briti Nõukogu “European Young Lawyers” programm
– 1994 Tartu Ülikooli õigusteaduskond (cum laude)
– 1992 Helsingi Ülikooli õigusteaduskond ja riigiteaduskond, vahetusüliõpilane

Töökogemus

– 2004 Advokaadibüroo Luberg ja Päts – vandeadvokaat, partner
– 1995 Advokaadibüroo HETA – jurist-konsultant, vandeadvokaadi abi, vandeadvokaat
– 1994 Eesti Vabariigi Välisministeeriumi juriidilise osakonna rahvusvaheliste lepingute büroo – referent

Liikmelisus ja tegevus kutse- ja erialaorganisatsioonides

– 2012 Eesti Interneti Sihtasutuse domeenivaidluste komisjoni liige
– 2010 Eesti Advokatuuri juhatuse liige
– 1995 Eesti Advokatuur

Ühiskondlik tegevus

– 2014 Tallinna Reaalkooli Hoolekande Seltsi liige
– 2013 Tallinna Kesklinna Põhikooli hoolekogu liige
– 2013 Tallinna Pirita linnaosa halduskogu liige
– 2007 Tallinna Reaalkooli hoolekogu liige
– 1997 Eesti Reservohvitseride Kogu asutaja ja vanematekogu liige (ltn reservis)
– 1988 Üliõpilaskorporatsioon Vironia

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.