Professionaalsus tähendab mõistmist

Kui sul on mure, soovid nõu või vajad kaitset, siis tutvu meie teenustega lähemalt ja leiame sinu probleemile koos lahenduse.

Äriteenused

Pakume teile laiapõhjalist nõustamist kogu äri elutsükli kestel – olgu teil alles alustav firma või juba hästi toimiv suurettevõte. Lähemalt >

Tehingud

Suudame leida õigeid ja efektiivseid võimalusi eesmärkide saavutamiseks – olgu teil soov osta, müüa, sõlmida tehinguid või viia ellu muid õigustoiminguid. Lähemalt >

Intellektuaalne omand ja IKT õigus

Oleme valmis kaitsma teie äri- ja tootmissaladusi ning lahendame erinevaid autoriõiguse, kaubamärkide, patentide ja tööstusomandiobjektide ning andmekaitsega seotud vaidlusi. Lähemalt >

Kohtuvaidlused

Omame tugevat praktikat keerukate tsiviil- ja halduskohtuvaidluste lahendamisel ning soovime tagada klientide eesmärkide võimalikult ulatusliku saavutamise. Lähemalt >

Haldusmenetlus

Oleme keskendunud ehituse ja planeerimise, avaliku teenistuse, EL struktuuritoetuste, riigihangete, maksunduse ja haridusega seonduvate küsimuste lahendamisele. Lähemalt >

Väärteo- ja karistusõigus

Omame pikaajalist kogemust aastatepikkusest kutsetööst, mis on taganud meile tugeva kompetentsi väärteo- ja kriminaalasjadega tegelemiseks. Lähemalt >

Suhted avaliku võimuga

Peame eduka äritegevuse eelduseks pidevat õigusloomeotsuste jälgimist, nende mõistmist ja vajadusel ka oma seisukohtade esitamist. Lähemalt >