Haldusmenetlus

Madis Päts

Meie advokaadid on oma tegevuses eelkõige keskendunud ehituse ja planeerimise, avaliku teenistuse, EL struktuuritoetuste, riigihangete, maksunduse ja haridusega seonduvate küsimuste lahendamisele.

Teenindame mitmeid haldusõiguse ja -menetlusega seotud üksikisikuid ja ettevõtteid, aga ka riigi ja kohaliku omavalitsuse asutusi ning institutsioone.

Spetsialiseerume

– ametiasutustes esindamisele
– haldusaktide õiguslikule hindamisele
– haldusaktide kaebuste koostamisele ja kohtus esindamisele

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.