Intellektuaalne omand ja IKT õigus

Madis Päts

Intellektuaalomandi valdkonnas oleme eelkõige keskendunud autoriõigusele, äri- ja tootmissaladustele ning tööstusomandile. Aitame teid kaitsestrateegiate, tehingute ja vaidlustega nii kohtutes kui ka kohtuväliselt.

Töötame igapäevaselt välja parimaid võimalikke strateegiaid, kuidas kaitsta ja majanduslikult efektiivsemalt kasutada intellektuaalset omandit. Oleme valmis kaitsma teie äri- ja tootmissaladusi ning lahendame erinevaid autoriõiguse, kaubamärkide, patentide ja tööstusomandiobjektidega seotud vaidlusi. Nõustame oma kliente ka tehnoloogiasiirdega seonduvates küsimustes ning anname nõu andmekaitsealastel teemadel.

Meie klientide hulgas on nii Eesti kui ka rahvusvahelisi ravimi- ja keemiatööstuse, meedia, sideteenuste, IT, jae- ja hulgikaubanduse, moetööstuse ning muusika- ja meelelahutusvaldkonna ettevõtteid ning organisatsioone. Tugev koostöö partneritega võimaldab meie klientidel kiiresti registreerida tööstusomandit nii Eestis, Euroopa Liidus kui ka üle maailma.

Spetsialiseerume

E-teenuste ja e-kaubanduse nõustamisele:
– lepingute koostamine
– läbirääkimistel osalemine

Intellektuaalse vara kaitse tagamisele:
– igapäevane nõustamine
– arendamine ja esindamine kohtus
– IO registreerimisega seotud küsimused

Intellektuaalse varaga seotud lepingute koostamisele:
– litsentsilepingud
– arenduslepingud
– frantsiisilepingud
– omandamislepingud
– võõrandamislepingud
– konfidentsiaalsuslepingud
– müügi- ja turustuslepingud
– intellektuaalse omandiga seotud teenused ja töövõtulepingud

Andmekaitse ja privaatsusega seotud küsimustele:
– siseregulatsioonide koostamine
– õiguslike hinnangute ning soovituste andmine
– andmekaitsealaste vastavuskontrollide läbiviimine

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.