Kohtuvaidlused

Tanel Mällas

Meie tugevus kohtuvaidluste lahendamisel tuleneb pikaajalisest kogemusest keerukate tsiviil- ja halduskohtu vaidlustega, mis kerkivad eelkõige seonduvalt kaasaegse ärimaailmaga.

Tegeleme igapäevaselt kliendipõhiste strateegiate väljatöötamisega, mis aitab meil lahendada ärilisi ja muid konfliktsituatsioone nii traditsiooniliste õigusprotseduuride kui ka mitmesuguste alternatiivsete võimaluste kaudu – olgu selleks läbirääkimised, arbitraaž, lepitusmenetlused või muud õigusvaidluste lahendamise vormid.

Pakume oma klientidele võimalikult kuluefektiivset ja agressiivset esindust erinevates vaidlusküsimustes. See aitab tagada klientide eesmärkide võimalikult ulatusliku saavutamise.

Spetsialiseerume

– kohtudokumentide koostamisele, asjaajamisele ja kliendi esindamisele kohtumenetluse kõikides kohtuastmetes

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.