Suhted avaliku võimuga

Madis Päts

Eduka äritegevuse eelduseks on pidev õigusloomeotsuste jälgimine, nende mõistmine ja vajadusel ka oma seisukohtade esitamine otsuseid tegevatele isikutele ja institutsioonidele.

Aitame oma klientidel paremini mõista õigusloomeprotsesse riiklikul ja kohalikul tasandil, monitoorida protsesse ja avastada teemasid, mis mõjutavad või võivad mõjutada konkreetse ettevõtte või valdkonna arengut ja ärivõimalusi. Nimetatud tegevust võib kokkuvõtlikult iseloomustada kui varase hoiatamise süsteemi, mis võimaldab paremini ja täpsemalt planeerida äritegevust. Lisaks eelmainitule aitavad advokaadibüroo Luberg ja Päts spetsialistid vajadusel viia ettevõtja(te) seisukohad ka vastavate isikute ja institutsioonideni või üldsuseni.

Oma klientide nõustamiseks suhetes avaliku võimuga arendame suhteid nii riigi kui ka paljude kohalike omavalitsuste ametiasutuste, erakondade ja valitsusväliste organisatsioonidega.

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.