Väärteo- ja karistusõigus

Aadu Luberg

Meie keskne tegevusvaldkond on nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute kaitsmine väärteo- ja kriminaalasjades. Büroo on karistusõiguse valdkonnas keskendunud eelkõige majanduse, ametialase tegevuse ja maksuõigusega seonduva kaitse teostamisele.

Meie tugevus väärteo- ja kriminaalasjadega tegelemisel tuleneb büroo vandeadvokaatide varasemast pikaajalisest kogemusest õiguskaitseorganites töötamise ja aastatepikkusest kutsetööst.

Meie eesmärk on pakkuda terviklikku õigusteenust, mis sisaldab kaitsestrateegia kujundamist ja kaitsetegevust alates väärteo- või kriminaalmenetluse alustamisest läbi kõikide menetlusstaadiumite.

Spetsialiseerume

– kahtlustatava kaitsmisele kohtueelses menetluses
– süüdistatava kaitsmisele kohtumenetluses
– isiku kaitsmisele väärteomenetluses
– kannatanu esindamisele

Võta meiega ühendust ja leiame lahenduse.